จุดประสงค์โครงการเงินทุนและวิจัยMiniSwapเป็นอนุญาตและสนับสนุนโครงการการศึกษาชั้นหนึ่งทั่วโลกที่สนใจด้วยกัน เราสนใจสนับสนุนอาจารย์มหาวิทยาลัย เราก็ยินดีว่ารับคำแนะนำของอาจารย์อาชีพสมัยแรก(ประกอบด้วยหลังปริญญาเอก)และปริญญาเอกที่ไม่ได้ตั้ง