นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญสำหรับเรา

เราจะไม่ขอให้คุณให้ข้อมูลเอง เว้นแต่เราต้องการจริงๆ นโยบายMiniswapเป็นเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่เราอาจรวบรวมจากคุณบนเว็บไซต์(http://Miniswap.io)ของเรา

1、ข้อมูลส่วนตัว

เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อ อีเมล ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อและวิธีการชำระเงิน เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้กับคุณและใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าบริการนั้นเป็นจริง คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่คุณต้องเข้าใจว่าหากไม่มีข้อมูลนี้เราอาจไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นบางอย่างแก่คุณได้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราเองเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เราจะเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ

2、Cookies

เราใช้“ cookies”เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา Cookieเป็นส่วนเล็ก ๆ ของข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและเข้าถึงได้ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชม ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าใจวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราและจัดหาเนื้อหาตามความต้องการที่คุณระบุ ถ้าคุณไม่หวังว่าเราใช้cookie คุณควรสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธcookieบนเว็บไซต์ของเรา แต่ต้องรู้ว่า ถ้าไม่มีcookie เราอาจจะจัดให้บริการไม่ได้ นโยบายนี้ครอบคลุมเฉพาะการใช้cookieระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเว็บไซต์ของเรา มันไม่ประกอบด้วยเนื้อหาcookie

3、บริการของฝ่ายที่สาม

เราอาจจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกในเว็บไซต์ของเรา-เช่น วิเคราะห์ผู้ให้บริการและเพื่อนร่วมมือเนื้อหา ฝ่ายที่สามเหล่านี้แค่เข้าถึงข้อมูลในนามของเราเท่านั้นและมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

4、ความปลอดภัย

เราสนใจความปลอดภัยมาก และพยายามในขอบเขตการยอมรับในพาณิชย์ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่เสียหายหรือถูกขโมยและการเข้าถึง เปิดเผย คัดลอกใช้หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต กล่าวอีกหนึ่ง เราแนะนำว่าคุณอย่าใช้วิธีการส่งหรือการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เพื่อให้ปลอดภัย 100% และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

5、เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่เราไม่ได้ใช้งาน โปรดทราบว่า เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและการปฏิบัติของเว็บไซต์เหล่านี้ หรือรับผิดชอบใดๆสำหรับการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะเว็บไซต์และการปฏิบัติส่วนตัวของเรา

6、เปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว หลังจากเปลี่ยนนโยบายนี้ คุณใช้เว็บไซต์นี้จะเห็นว่ายอมรับระเบียบปฏิบัติความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนตัวของเรา

7、การโอนธุรกิจ

หากเราหรือทรัพย์สินของเราได้มาหรือในบางกรณีเราล้มละลายหรือล้มละลายเราจะรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในทรัพย์สินที่เราโอนให้หรือได้มาโดยบุคคลที่สาม คุณยืนยันว่าอาจจะมีการโอนและซื้อฝ่ายใดๆของเราก็จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อไปตามนโยบายนี้"