ทำไมเลือกMiniswap.

Miniswapใช้โหมดการซื้อขายเป็นขุดแร่ ทุกการซื้อขายของดีลเลอรจะรับรางวัลจากMiniSwap ผู้ให้บริการสภาพคล่องาและผู้ถือMINIของทุกการซื้อขายจะรับรางวัลพิเศษ

ทุกการซื้อขายMiniswapจะถูกยืนยัน จะมีMINIค่าซื้อขาย2เท่าถูดขุดออก ในนั้นดีลเลอรจะรับ50% ผู้ให้บริการสภาพคล่องาจะรับ50%

ดีลเลอร

คืนค่าธรรมเนียมการซื้อขาย100%

ดีลเลอรซื้อขายเสร็จที่Miniswap รับรายได้การขุดแร่ที่ตรงกัน

ผู้ให้บริการสภาพคล่อง

รับรายได้ค่าธรรมเนียม100%รับรายได้ค่าธรรมเนียม100%ของแพลตฟอร์ม

ผู้ให้บริการสภาพคล่องาจัดสภาพคล่องให้บ่อสภาพคล่อง และรับสภาพคล่องสัดส่วนตรงกันตามสัดส่วนสภาพคล่องของบ่อสภาพคล่องที่ถือ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดในMiniswap จะใช้สำหรับการซื้อMINI ในนั้น50%จะแบ่งให้ผู้ถือโทเค็น 50%ถูกเผาทำลายโดยตรง

ผู้ถือโทเค็น

รับแบ่งกำไรค่าธรรมเนียม50%รับแบ่งกำไรค่าธรรมเนียม50%ของแพลตฟอร์ม

ผู้ถือโทเค็นจะรับรางวัลปันผลกำไรค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์ม รางวัลปันผลกำไรของผู้ถือจะแบ่งให้ผู้ถือโทเค็นที่ตรงกันตามสัดส่วนผู้ถือ

Miniswap

ค่าธรรมเนียม50%ของแพลตฟอร์มซื้อMINiเผาทำลาย

ด้วยการทำลายMINI ตลาดMINIจะลดลง ก่อเป็นภาวะเงินฝืดและทำให้ผู้ถือโทเค็นรับผลกำไร