Kế hoạch tài trợ và nghiên cứu.

Chương trình tài trợ và nghiên cứu MiniSwap nhằm công nhận và hỗ trợ việc theo đuổi các dự án học thuật thế giới đi trước nghiên cứu trong các lĩnh vực mà họ cùng quan tâm. Chúng tôi chân thành mời các nhà nghiên cứu chuỗi khu vực tham gia liên minh và tập trung vào việc nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu cho các dự án nghiên cứu khoa học của trường đại học. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào sự hợp tác với các nhà nghiên cứu khoa học trẻ (kể cả sau tiến sĩ) và sẽ cung cấp kinh phí cho dự án để hỗ trợ cho dự án đổi mới nghiên cứu khoa học độc lập của các nhà nghiên cứu trẻ.

Tiêu chuẩn kế hoạch nghiên cứu và phát triển

Mỗi một dự án vốn đầu tư lớn nhất là 20,000 dola Mỹ. Phương hướng kì hỗ trợ đầu tiên bao gồm

  • Đi tới trung tâm hóa sản phẩm tài chính (ví dụ : vay vốn,xuất phát sản phẩm, thời hạn..)
  • Thực hiện máy dự đoán thị trường và giá cả
  • Liên kết các chuỗi liên lạc

Qũy ưu việt

Các dự án có chi phí hợp lí và có ảnh hưởng nghiên cứu sâu rộng có thể căn cứ vào các trường hợp cụ thể để thương lượng đàm phán. Qũy ưu việt này không giới hạn chủ đề nghiên cứu hoặc tổng tài trợ

Trình dự án và quy trình phê duyệt

Bước thứ nhất

Gửi đơn của bạn đến Lab@MiniSwap.org. Định dạng của chủ đề "[Loại quỹ]Cơ chế lãnh đạo IC''. Ví dụ,Trung Bổn Thông (Satoshi Nakamoto) đến từ đại học BITCON nộp đơn đăng kí R&D trình tự tiêu chuẩn nên dùng tiêu đề: [Standard-BTCU-Trung bổn thông (Satoshi Nakamoto)

Bước thứ hai

Chúng tôi sẽ thảo luận tất cả hồ sơ nhận được trong tuần đầu tiên của tháng, nếu hồ sơ của bạn có những bộ phận cần giải thích rõ ràng hơn,chúng tôi sẽ liên lạc với bạn

Bước thứ ba

Nếu như đề án của bạn thành công,chúng tôi sẽ liên lạc với bạn thông qua email