Đào Coin

MiniSwap là một hệ thống tự động hóa giao dịch phi tập trung, hỗ trợ người dùng giao dịch mua bán tất cả các sản phẩm tài chính khác nhau được cung cấp bởi các hệ sinh thái blockchain khác nhau

Đào Coin

Người giao dịch

Hoàn lại 100% phí giao dịch

Nhà cung cấp thanh khoản

Thu được 100% thu nhập từ phí nền tảng

Người nắm giữ token

Thu được 50% phí thủ tục chia lợi nhuận hệ thống

Miniswap

Tiêu hủy 50% phí nền tảng hệ thống mua Mini

đội

Nam Jun

Giám đốc tiếp thị

Jiangshan Yu

Trưởng phòng tư vấn khoa học

Andrew

Giám đốc kĩ thuật

Pawel

Giám đốc sản xuất

Piotr

Phát triển Front-end

Đặc trưng công nghệ MiniSwap

Máy dự đoán giá cả

MiniSwap sẽ điều chỉnh động thái giá cả của bất kì cặp đồng tiền thay thế.Thiết lập pi là thời gian, ti- giờ của giá cả. Tinh chuẩn mà nói, từ điểm thời gian ti bắt đầu, sau khi thông qua ∆t thời gian sau, sử dụng đồng tiền thay thế A ∆t đến quy đổi giá mua vào đồng tiền thay thế B pi,∆t là:

Pool thanh khoản

MiniSwap thông qua pool thanh khoản cung cấp thanh khoản cho bất kì cặp tài sản. Đối với bất kì tài sản số nào (A, B ∈ T ) , MiniSwap đi đến lưu trữ dự trữ của trung tâm giao dịch hóa theo mối quan hệ tuyến tính sau đây, việc trao đổi tài sản được thực hiện thông qua giao dịch thông minh hoàn thành theo giao ước không chắp vá hơn nữa không có sự chậm trễ xác nhận:

Countdown to Miniswap Private Sale.

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS