Bản đồ lộ trình MiniSwap.

Giai đoạn 1:Kế hoạch khởi động sinh thái

Chúng tôi bắt đầu thông qua việc khởi tạo sinh thái đồng tiền thay thế để khởi động MiniSwap đồng thời hồi báo cộng đồng của chúng tôi.Tổng số tiền thay thế hệ sinh thái MiniSwap là 10 tỷ coin Mini . Trong đó 1.57 tỉ coin Mini sẽ được phát hành dưới dạng tài trợ tư nhân. Tất cả có 30 cơ hội quy đổi, người dùng có thể dùng ETH để quy đổi đồng tiền thay thế Mini. Tùy vào số lần gia tăng, giá cả của Mini cũng không ngừng tăng lên. Bởi vậy,hỗ trợ những người tham gia khởi động hệ sinh thái càng sớm, càng có thể thu được lợi nhuận phần thưởng càng cao.

Tổng kho vốn sử dụng thuật toán quy đổi bậc thang
Vòng tư nhân thứ nhất, 1ETH có thể quy đổi 100901 MINI,tổng lượng 2018039 coin
Vòng tư nhân thứ hai, 1ETH có thể quy đổi 93838 MINI,tổng lượng 2815614 coin.
Vòng tư nhân thứ mười, 1ETH có thể quy đổi 52510 MINI,tổng lượng 5776154 coin.

Nhóm vị trí riêng tư Miniswap

20ETH : 2018039MINI
Round 1: 1ETH=100901MINI
........
........
110ETH : 5776154MINI
Round 10: 1ETH=52510MINI
........
........
210ETH : 5336971MINI
Round 20: 1ETH=25414MINI
........
........
310ETH : 3813000MINI
Round 30: 1ETH=12300MINI

Giai đoạn thứ hai: Hệ thống giao dịch tự động hóa MiniSwap theo kiểu phân bố

MiniSwap Genesis Dựa trên nền tảng của Ethereum để trung tâm hóa và hệ thống giao dịch tự động. Nó lợi dụng hai khái niệm then chốt. Khái niệm then chốt thứ nhất là pool thanh khoản, các nhà cung cấp thanh quản sẽ dùng đồng tiền thay thế tham gia vào các pool, người giao dịch có thể dựa vào Ethereum bên trên để trao đổi bất cứ cặp đồng tiền thay thế nào. Khái niệm then chốt thứ hai là hình thức giao dịch mà đào mỏ, mỗi một giao dịch của người giao dịch đều có thể thu được phần thường do MiniSwap cung cấp. Hơn nữa,tất cả các nhà cung cấp thanh khoản và chủ sở hữu MINI đều có thể nhận thêm phần thưởng nằm ngoài từ cộng đồng cho mỗi giao dịch

1. Máy dự đoán giá cả

MiniSwap sẽ điều chỉnh động thái giá cả của bất kì cặp đồng tiền thay thế.Thiết lập pi là thời gian, ti- giờ của giá cả. Tinh chuẩn mà nói, từ điểm thời gian ti bắt đầu, sau khi thông qua ∆t thời gian sau, sử dụng đồng tiền thay thế A ∆t đến quy đổi giá mua vào đồng tiền thay thế B pi,∆t là:

Bất kì người tham gia nào đều có thể tra hỏi máy dự đoán để dự tính giá cả, giá cả bình quân ở mỗi một giai đoạn thời gian. Chúng tôi hiện tại sẽ phân tích những vấn đề có thể xảy ra trong thời gian ngắn. Thiết lập đặt p¯A,Bi tại thời điểm ti dùng đồng tiền thay thế A mua một đơn vị đồng tiền thay thế B giá cả thời điểm (tức là chưa sử dụng giá cả các quyền tích luỹ) phương thức tính như sau

2. Pool thanh khoản

MiniSwap thông qua pool thanh khoản cung cấp thanh khoản cho bất kì tài sản nào. Đối với bất kì tài sản số (A, B ∈ T ), Miniswap lưu trữ số tiền dự trữ tại tru ng tâm hoá giao dịch đều được lưu trữ theo mối quan hệ tuyến tính"

Trong đó K là số thường được dự định trước. Những người cung cấp thanh khoản căn cứ mối quan hệ tuyến tính , sẽ đầu tư đồng tiền thay thế của mình vào pool thanh khoản , nhưng đối với mỗi một đồng tiền A của mình muốn lưu trữ vào, người cung cấp thanh khoản còn cần căn cứ quan hệ định nghĩa。Các nhà giao dịch có thể trao đổi bất cứ tài sản nào sẵn có trong MiniSwap. Việc hoán đổi tài sản có thể được thực hiện thông qua hợp đồng giao dịch thông minh hoàn thành không có sự chắp vá, và không xác nhận sự chậm trễ. Đặt nA là số lượng đồng tiền thay thế A mà người giao dịch muốn dùng để mua đồng tiền thay thế B, f là tất cả các chi phí thủ tục giao dịch phát sinh, người giao dịch sẽ thu được nB đồng tiền thay thế B, như công thức sau đây

Đào coin

Mỗi một giao dịch được xác nhận trong Miniswap , sẽ có giá giao dịch gấp 2 lần so với Mini đã được khai thác. Trong đó 50% người giao dịch sẽ nhận được; 50% sẽ do nhà cung cấp thanh khoản nhận được

Tất cả các phí thủ tục phát sinh trong Miniswap, đều sẽ được sử dụng để mua MINI. Trong đó 50% sẽ chia cho người nắm dữ token; 50% bị tiêu hủy trực tiêp

Đào Coin Mô tả

Giai đoạn thứ tư: hệ thống tài chính phi tập trung

1. Quyền hạn kiểu Mỹ

Quyền chọn kiểu Mỹ , đơn giản mà nói là người dùng mua vào số lượng nhất định quyền sở hữu ( có thể hiểu là mở kho) tại hệ thống của chúng tôi, hệ thống sẽ căn cứ phương hướng mua của người dùng và và hướng đi trong tương lai gần, phán đoán lợi nhuận hoặc hao hụt của người dùng, mà phản hồi đến người dùng. Dạng quyền hạn (còn gọi là chu kì quyền hạn) tức là thời gian quyền hạn có giới hạn, quyền hạn của hệ thống chúng tôi khai thông bởi 1 phút, 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, một tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng. Trước khi quyền hạn đến hạn, người dùng có thể lựa chọn thực hiện trước ( đóng kho ) hoặc có thể đợi đến sau khi hết quền hạn, hệ thống sẽ tự động thực hiện quyền ( đóng kho ). Lợi nhuận hoặc tổn thất sau khi thực quyền ,dựa vào giá cả lúc còn quyền hạn và giá mở kho để phán đoán

Quyền lợi vàng (premium) là ở thời điểm hiện hành mua N quyền hạn, người dùng cần thanh toán số dư USDT, có thể hiểu rằng đây là số tiền bảo lãnh để mở kho, nếu như người dùng thua lỗ thì số lượng thua lỗ không vượt quá số lượng quyền lợi vàng, Quyền lợi vàng là căn cứ theo công thức giá cả quyền hạn và số lượng mua,được tính dựa trên công thức : Quyền lợi vàng = số lượng mua quyền hạn x giá cả quyền hạn (thêm giá)

Gía bảo lưu (break-even price) chính là mức giá dành cho các dòng tiền bảo toàn quyền lợi của người dùng. Là giá Khi giá thị trường, chạy theo hướng mua của người dùng (làm nhiều hoặc làm rỗng) tác động đến giá bảo lãnh thì người dùng mới có thể bảo toàn được, nếu không người dùng sẽ có thể bị thua lỗ. Bởi vậy quyền hạn có thể được hiểu là , người dùng vừa mở kho thì thua lỗ, phải có sự biến động về giá thị trường tác động lên giá bảo lãnh mới có thể gỡ vốn. thị trường tiếp tục biến động theo hướng mua thì sẽ có lợi nhuận

Quyền hạn kiểu Mỹ được xem như hợp đồng tài chính, giúp người mua có thể mua hoặc bán tài sản vào tại thời điểm không bị chậm trễ so với thỏa thuận trước đó. Gía cả được dự định xác định trước đó được gọi là giá thực hiện (strike pice,SP), thời gian dự định được gọi là chu kì quyền hạn,mỗi một quyền hạn đều có giá cả quyền hạn (intrinsic value ,IV). Gía cả quyền hạn là sự chênh lệch giữa giá thực hiện của quyền hạn và giá hiện hành của thị trường cơ sở. (current price, CP). Đối với việc xem quyền tăng, giá trị nội thấy được tính thông qua giá cả cơ sở ( underlying price ) trừ đi giá thực hiện là ra kết quả. Ngược lại xem giá trị nội tại của quyền giảm giá được rút ra bằng cách trừ đi giá cơ sở từ giá thực hiện.

Bảo hiểm quyền hạn kiểu Mỹ.

Người dùng khi mở kho mua sắm quyền hạn, có thể lựa chọn mua bảo hiểm quyền hạn. Bảo hiểm quyền hạn có thể chi trả một khoản nhất định cho người dùng khi người dùng thua lỗ. Việc bồi thường bảo hiểm quyền hạn,có những khu vực giá hiện hành nhất định, chứ không phải chỉ cần người dùng thua lỗ là có thể được bồi thường, và số tiền bảo hiểm phải bồi thường là một phần của khoản bảo hiểm, không phải bảo hiểm chi trả toàn bộ. Ví dụ người dùng đã mở kho để mua 10 phút để làm quyền sở hữu của 1BTC, lúc đó BTC/USDT giá hiện hành là 5000, giá quyền hạn là 12 USDT. Khi người dùng mở kho, người dùng đã bỏ ra 1USDT để mua bảo hiểm với mức bồi thường cao nhất là 5usdt , số tiền được thanh toán nằm trong khoảng 490-4995 Dựa theo các điều kiện trên mà tính, sẽ có các tình huống sau đây:
- Khi giá hiện hành biến động đến 5000.9999, mà người dùng có quyền lưu kho, thì người dùng sẽ bị lỗ 12USDT. - Khi giá hiện hành biến động trong khoảng từ 4988-5000, người dùng sẽ bị lỗ trong khoảng 12 USDT > lỗ > 0 USDT.
- Khi giá hiện hành biến động trong khoảng 4990-4995 mà có quyền hành, người dùng bị thua lỗ nhưng sẽ nhận được một khoản đền bù của bảo hiểm, số tiền đền bù là : 5 USDT < số tiền đền bù < 0.
- Khi giá hiện hành biến động đến 4998 mà có quyền hành, người dùng không lỗ không lãi, sẽ gỡ lại được 12 USDT tiền vốn đầu tư.
- Khi giá hiện hành biến động nhỏ hơn 4988 mà có quyền hành, người dùng sẽ có lãi, lợi nhuận sẽ lớn hơn 0usdt. Dựa vào các ví dụ trên làm rỗng, logic làm nhiều và làm rỗng tương đồng, chỉ là phương hướng và làm rỗng trái ngược, sẽ không lặp lại ở đây."

Giai đoạn thứ tư: hệ thống mạng lưới tài chính phi tập trung MiniSwap Global

Sau khi MiniSwap DeFi trưởng thành, chúng tôi sẽ khởi đồng Mini Global, sử dụng MiniSwap DeFi tiến hành liên lạc có thể không ở cùng khu vực chuỗi hệ thống sinh thái.

Điều này sẽ khiến MiniSwap trở thành nền tảng để đi đến trung tâm hóa, hệ thống có thể chia sẻ và tự động hóa, dùng cho giao dịch không cùng một chuỗi hệ thống sinh thái cung cấp các loại sản phẩm tài chính.

MiniSwap Global sẽ xây dựng mạng lưới hệ sinh thái, cho phép giao dịch không cùng một chuỗi hệ thống. Kế hoạch bước đầu của chúng tôi là sử dụng một thiết kế giống như Cosmoss và sự trao đổi nguyên tử [3] thỏa thuận. Người tiền nhiệm có thể giúp cho người giao dịch hoàn thành giao dịch nhanh hơn, người đi sau có thể giúp cho người giao dịch không bỏ xót bất kì bên thứ ba nào để hoàn thành giao dịch đến điểm giao dịch